Решения

№ 748-МИ / 04.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване съдържанието на образци на бюлетини за кмет на Столична община и  кметове на райони  в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в Община Столична

№ 747-МИ / 04.10.2019

ОТНОСНО : Организацията на приемането на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали от Общинска избирателна комисия в Столична община, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения