Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 790-МИ
Столична, 12.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 539/11.10.2019 г. от кмета на район „Оборище“ с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Оборище“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 3 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Оборище“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224604028

Член

Здравка Вълчева Зафирова

 

Магдалена Георгиева Димитрова-Декало

 

224604044

Член

Татяна Петрова Спирова

 

Милена Христова Томова

 

224604053

Член

Ивелина Ангелова Ралчева

 

Добромир Бойков Петров

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Зам. председател: Метин Мехмед Сюлейман

За секретар: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

* Публикувано на 12.10.2019 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения