Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 780-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в Столична община, предложена от КП „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпила молба с вх. № 535/11.10.2019г. подписано от Светлана Георгиева Иванова с ЕГН …………… регистрирана като кандидат за общински съветник под № 49 в кандидатската листа за общински съветници в Столична община, предложена от  КП „Ние, Гражданите“, регистрирана с Решение № 449 – МИ от 24.09.2019 г. на ОИК в Столична община, с която иска да бъде заличена като кандидат съветник от листата. Твърди че е включена в листата без нейно съгласие и че не е попълвала и подписвала заявление- декларация- Приложение № 65- МИ.

Заявлението е постъпило след изтичане на срока, посочен в чл. 417, ал. 5, изр. 2 от ИК, предвид на което и предложилата я политическа партия няма законово основание да предложи друг кандидат за общински съветник на мястото на отказалия се.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т. 15 във връзка с чл.417, ал.5, изр. 2 и ал.6 от Изборния кодекс и  Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Светлана Георгиева Иванова с ЕГН …………като кандидат за общински съветник, предложен от КП „Ние, Гражданите“, регистрирана под № 49 в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

АНУЛИРА издаденото Удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник.

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения