Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 774-МИ
Столична, 10.10.2019

ОТНОСНО: Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на район Изгрев на Столична община

В ОИК Столична община е постъпило писмо  с  вх. № 508/09.10.2019 г., от Столичен инспекторат - СО, относно констатирани нарушения във връзка с разпространението на агитационни материали свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Към писмото е  приложен констативен протокол, съставен и подписан от старши инспектор към Столичен инспекторат както и снимки на агитационни материали, поставени на територията на район Изгрев, в нарушение на чл. 183 ал. 3 от ИК и Заповед № СОА19-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община – КП-19-0027426 от 02.10.2019 г. – локално платно на бул. „Драган Цанков“ – 5 броя /ел. касети и съдове за битови отпадъци/, ул. „Латинка“ - ж.к. Изгрев – 10 броя /ел. касети, дървета и съдове за битови отпадъци/, ул. „Ж. Кюри“ -  ж.к. Изгрев – 10 броя /ел. касети и съдове за битови отпадъци/, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ – 5 броя /ел. касети и стени/, ул. „Н. Мирчев“ – 5 броя /ел. касети /,  ул. „Жетварка“ – 5 броя /ел. касети/, ул. „Елемаг“ – 10 броя/ел. касети и съдове за битови отпадъци, супермаркета/, ул. „Самоков“ – 10 броя /съдове за битови отпадъци/

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

УКАЗВА на кмета на район Изгрев, Столична община да премахне незабавно агитационните материали, поставени в нарушение на ИК на местата, посочени в мотивната част на настоящото решение.

Препис от решението и от констативните протоколи на Столичен инспекторат да се изпратят на кмета за изпълнение.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 10.10.2019 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения