Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 45-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Елена Христова Николова за кмет на район Младост, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 53/11.09.2019г. от инициативен комитет от 4 избиратели в състав – Димитър Георгиев Томов с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Юлияна Кирилова Томова с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Станчо Светославов Джумалиев с ЕГН ……….с постоянен адрес: ……….и Цветан Антонов Панов с ЕГН ……….с постоянен адрес: ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Елена Христова Николова, с ЕГН ……….с постоянен адрес……….за независим кандидат за кмет на район Младост, Столична община на 27 октомври 2019 г. Заявлението е заведено под № 21 на 11.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Протокол от 04.09.2019 г. за проведено Учредително събрание на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Елена Христова Николова като независим кандидат за кмет на район Младост Столична община; с Решение в същото събрание инициативният комитет да се представлява от Димитър Георгиев Томов; Решение, което се определя лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Венета Любомирова Колева; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -4 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 4 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); Договор за разплащателна сметка на физическо лице, ведно с Банково удостоверение от ОБЩИНСКА БАНКА АД за открита сметка на името на Димитър Георгиев Томов, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Елена Христова Николова.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

РЕШИ

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Димитър Георгиев Томов с ЕГН ……….с постоянен адрес: ……….,
 2. Юлияна Кирилова Томова с ЕГН ……….с постоянен адрес……….,
 3. Станчо Светославов Джумалиев с ЕГН ……….с постоянен адрес: ………. и
 4. Цветан Антонов Панов с ЕГН ……….с постоянен адрес: ……….

за издигане на Елена Христова Николова, с ЕГН ……….с постоянен адрес:……….за независим кандидат за кмет на район Младост, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Димитър Георгиев Томов с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения