Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 43-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Васил Божидаров Цолов за кмет на район Оборище, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 46/11.09.2019г. от инициативен комитет от 7 избиратели в състав – Найден Георгиев Дилков с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Владимир Иванов Владинов с ЕГН ………. с постоянен адрес………., Радослав Атанасов Атанасов с ЕГН ………. и постоянен адрес: ……….,  Валери Цветанов Григоров с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Антоанета Борисова Ненова с ЕГН ………. и постоянен адрес: ………. с ЕГН ………. и постоянен адрес……….  и Румен Михайлов Михайлов с ЕГН ………. и постоянен адрес: ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Васил Божидаров Цолов с ЕГН ………. с постоянен адрес………. за независим кандидат за кмет на район Оборище, Столична община на 27 октомври 2019. Заявлението е заведено под № 19 на 11.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Учредителен протокол с решения за създаване на инициативен комитет от 06.08.2019г. за учредяване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Васил Божидаров Цолов като независим кандидат за кмет на район Оборище, Столична община; инициативният комитет да се представлява от Найден Георгиев Дилков; Решение в същия Учредителен протокл за определяне на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация – Румен Михайлов Михайлов и Диляна Василева Ракиджиева; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -7 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 7 броя(Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение за постоянен адрес на Найден Георгиев Дилков; удостоверение от Юробанк България АД за открита сметка на името на Найден Георгиев Дилков, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Васил Божидаров Цолов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 

 1. Найден Георгиев Дилков с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….,
 2. Владимир Иванов Владинов с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….,
 3. Радослав Атанасов Атанасов с ЕГН ………. и постоянен адрес……….
 4. Валери Цветанов Григоров с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….
 5. Антоанета Борисова Ненова с ЕГН ………. и постоянен адрес: ………….,
 6. Георги Тодоров Кузмов с ЕГН ………. и постоянен адрес: ………. и
 7. Румен Михайлов Михайлов с ЕГН ………. и постоянен адрес: ……….

за издигане на Васил Божидаров Цолов с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на район Оборище, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Найден Георгиев Дилков с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:23 часа

Календар

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения