Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 42-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Ивайло Любенов Иванов за кмет на кметство Мрамор, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 33/10.09.2019г. от инициативен комитет от 5 избиратели в състав – Любомир Георгиев Толев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Василка Стоилова Стефанова с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Иван Каменов Пиронков с ЕГН ………. и постоянен адрес: ………., Емилия Божилова Додова с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. и Ангел Николов Лозанов с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Ивайло Любенов Иванов, с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на кметство Мрамор, Столична община в изборите на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 14 на 10.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението и след изпълнение на дадени указания в срока по чл. 154 ал. 1 ИК са приложени: Решение за създаване на инициативен комитет от 03.09.2019г. за издигане кандидатурата на Ивайло Любенов Иванов като независим кандидат за кмет на кметство Мрамор, Столична община; Решение на инициативният комитет от 03.09.2019г, същият да се представлява от Любомир Георгиев Толев; Решение на инициативният комитет от 03.09.2019г. за определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация – Василка Стоилова Стефанова; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -5 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 5 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от Банка ДСК АД за открита сметка на името на Любомир Георгиев Толев, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Ивайло Любенов Иванов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

                                                                                                            РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Любомир Георгиев Толев с ЕГН ………. с постоянен адрес……….,
 2. Василка Стоилова Стефанова с ЕГН ………. с постоянен адрес: с……….,
 3. Иван Каменов Пиронков с ЕГН ………. и постоянен адрес……….,
 4. Емилия Божилова Додова с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….
 5. Ангел Николов Лозанов с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….

            за издигане на Ивайло Любенов Иванов, с ЕГН ………. с постоянен адрес………. за независим кандидат за кмет на кметство Мрамор, Столична община в изборите на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет се представлява от Любомир Георгиев Толев с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения