Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

На основание чл. 87 ал.1,т.1 и т.4, във вр. с чл. 89, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 90 и чл. 92 ИК,  Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

 

РЕШИ:

 

Определя броят членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии(в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г, които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 5 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения